Day 1 - 07.09.2022

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Event Storming i BDD - jak zacząć

Event Storming i BDD - jak zacząć

Radosław Maziarka

Ta sesja nauczy Cię, jak używać technik Event Storming i BDD, aby rozbić silosy pracy i rozpocząć głęboką współpracę wewnątrz zespołu. Zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy nad trudną domeną biznesową, aby zbierać przypadki testowe i uczyć się od siebie nawzajem.

Zaczniemy od odkrycia naszej domeny biznesowej za pomocą techniki Event Storming. Następnie przechodzimy do użycia Example Mappingu, aby zwizualizować różne przypadki i scenariusze, którymi oprogramowanie musi się zająć. Na końcu wykorzystamy techniki BDD aby stworzyć specyfikację zrozumiałą zarówno dla ludzi technicznych, jak i biznesowych.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Event Storming i BDD - jak zacząć

Event Storming i BDD - jak zacząć

Radosław Maziarka

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Performance tests in Gatling

Performance tests in Gatling

Sławomir Radzymiński

Szkolenie skierowane dla aktywnych zawodowo testerów z niezerowym doświadczeniem w automatyzacji testów funkcjonalnych lub wydajnościowych.

Teoria połączona z praktyką. Przejście po najczęstszych przypadkach użycia przy testach wydajnościowych REST API wraz z praktycznych ćwiczeniami.

 

Uczestnik po szkoleniu powinien mieć podstawową wiedzę niezbędną do napisania testów wydajnościowych w swojej pracy oraz solidną podstawę do poszerzania tej wiedzy po szkoleniu.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Performance tests in Gatling

Performance tests in Gatling

Sławomir Radzymiński

9:00 - 10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Take a REST, let's talk about GraphQL

Take a REST, let's talk about GraphQL

Dawid Pacia

Over the years there, more and more client-server ways of communication appear. Some of them organically disappear when others are widely adopted. What's more important, some of them are used simultaneously in a single company or a single product. That also forces us to understand them (and key differences) rather than focusing on just a single one. Yet before we get into details there should be one small note: SOAP is a protocol, REST is an architectural style, while GraphQL, as we can see from the "QL" in its name, is a query language. 

However, that is just the theory - time to jump into practice!

During the workshop, we will go through GraphQL main concepts. I will show you how to manage testing flows efficiently and build valuable assertions. You will also understand how to work with variables (in fact, nobody likes fully hardcoded test data). Last but not least you will have a chance to easily parametrize queries and separate them from main body.

 

For the simplicity purpose, we will use Postman.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Take a REST, let's talk about GraphQL

Take a REST, let's talk about GraphQL

Dawid Pacia

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Outside-in TDD with C#

Outside-in TDD with C#

Grzegorz Gałęzowski

Programujecie w C# z użyciem ASP.NET Core? Słyszeliście o TDD, czyli wytwarzaniu oprogramowania sterowanym testami? Może próbowaliście nawet uczyć się tego podejścia i wprowadzać je w życie, ale mieliście problem z przełożeniem przykładów z "pisaniem kalkulatora" na rzeczywiste usługi w ASP.NET Core, które wystawiają API po HTTP i korzystają z bazy danych? Jeśli tak, ten warsztat jest dla Was!

Wspólnie, przy pomocy techniki randori (praca w zmieniających się często parach przy jednym komputerze) utworzymy mały kawałek funkcjonalności webowego API, w międzyczasie używając do tego 

- czterech różnych rodzajów testów, 

- narzędzi testowania wbudowanych w ASP.Net Core 6, 

- wzorca automatyzacji testów Driver

- architektury portów i adapterów

- mocków

- refaktoryzacji implementacji i architektury.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Outside-in TDD with C#

Outside-in TDD with C#

Grzegorz Gałęzowski

9:00 - 10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Speed up your UI automation suite with robust test data framework

Speed up your UI automation suite with robust test data framework

Sargis Sargsyan

Performance is one of the main painful areas of UI test suits. Usually, engineers trying to login, logout, navigate, create data, execute an action from the UI via Selenium, then, in the end, performing test assertions. This creates serious performance issue for the Selenium suite and makes Selenium tests more brittle. We could face less problems if the test data creation and deletion will be done before UI test will start the run. This will help to create independent tests later to be able to run them in parallel.
The workshop will help participance to create an automation framework which will be fast, stable and reliable. The solution will work for new and existing frameworks. During the workshop we will code together to create a  framework that will run UI tests in parallel with smart test data preparation. We will use Java, TestNG, Selenium, Docker.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Speed up your UI automation suite with robust test data framework

Speed up your UI automation suite with robust test data framework

Sargis Sargsyan

9:00 - 10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Cypress features, intercept, bdd, db

Cypress features, intercept, bdd, db

Igor Dlugosh

In this course I would like to present the quick course for users non-familiar / small knowledge with Cypress. Here we will get known how to write cypress tests, how to organise tests, how use Cucumber (Gherkin), Cypress Commands, Intercept and other helpful things. We will work on prepared frameworks. Will try to understand the profit of using Cypress under other test frameworks. As well as TS instead of JS.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Cypress features, intercept, bdd, db

Cypress features, intercept, bdd, db

Igor Dlugosh

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Dive into AWS with Terraform, InSpec and Kubernetes

Dive into AWS with Terraform, InSpec and Kubernetes

Adam Kurp

Część I:

- Tworzenie zasobów AWS z użyciem Terraform

- Podłączenie to maszyny virtualnej i uruchomienie aplikacji w kontenerze

- Wprowadzenie do Infrastructure as Code, Security as Code, Compliance as Code

- Testowanie uruchomionej infrastruktury przy użyciu Chef InSpec

 

Część II:

- Uruchomienie Kubernetesa w AWS

- Abstrakty Kubernetesa: namespace, pod, service

- Uruchomienie podów, serwisów, Load Balancer'a

- Zmiany konfiguracji podów

- Tworzenie replik

- Uruchomienie aplikacji do load testów

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Dive into AWS with Terraform, InSpec and Kubernetes

Dive into AWS with Terraform, InSpec and Kubernetes

Adam Kurp

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00

TBA

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00

TBA

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00

TBA

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00

TBA

Day 2 - 08.09.2022

08:30-9:40

Registration

Hall

09:45-10:15

Opening Testwarez 2022

10:15-11:00

Keynote 1

11:00-11:30

Coffee break

Foyer

11:30-12:10

TALK 1

12:15-12:55
Cztery dobre praktyki automatyzacji testów, których się oduczyłem

Cztery dobre praktyki automatyzacji testów, których się oduczyłem

Grzegorz Gałęzowski

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:00-14:40

TALK 5

14:45-15:25

TALK 7

15:30-16:30

Coffee break and check-in

Foyer

16:30-17:10

TALK 9

17:15-18:00

TALK 11

20:00-02:00

Banquet

Hall IV

08:30-9:40

Registration

Hall

11:30-12:10

TALK 2

12:15-12:55

TALK 4

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:00-14:40

TALK 6

14:45-15:25

TALK 8

15:30-16:30

Coffee break and check-in

Foyer

16:30-17:10

TALK 10

17:15-18:00

TALK 12

20:00-02:00

Banquet

Hall IV

08:30-9:40

Registration

Hall

11:30-12:55

PANEL 1

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:00-15:25

PANEL 2

15:30-16:30

Coffee break and check-in

Foyer

16:30-18:00

PANEL 3

20:00-02:00

Banquet

Hall IV

Day 3 - 09.09.2022

09:35-10:35

Coffee break and check-out

Foyer

10:35-11:20

TALK S1

11:25-12:10
Marka osobista w IT

Marka osobista w IT

Krzysztof Kępiński

12:15-13:00

TALK 15

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:05-14:50

TALK 17

10:35

TALK S2

11:25-12:10

TALK 14

12:15-13:00

TALK 16

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:05-14:50

TALK 18

11:25-13:00

PANEL 4

13:00-14:00

Lunch

Hall V