Day 1 - 07.09.2022

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Event Storming i BDD - jak zacząć

Event Storming i BDD - jak zacząć

Radosław Maziarka

Ta sesja nauczy Cię, jak używać technik Event Storming i BDD, aby rozbić silosy pracy i rozpocząć głęboką współpracę wewnątrz zespołu. Zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy nad trudną domeną biznesową, aby zbierać przypadki testowe i uczyć się od siebie nawzajem.

Zaczniemy od odkrycia naszej domeny biznesowej za pomocą techniki Event Storming. Następnie przechodzimy do użycia Example Mappingu, aby zwizualizować różne przypadki i scenariusze, którymi oprogramowanie musi się zająć. Na końcu wykorzystamy techniki BDD aby stworzyć specyfikację zrozumiałą zarówno dla ludzi technicznych, jak i biznesowych.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Event Storming i BDD - jak zacząć

Event Storming i BDD - jak zacząć

Radosław Maziarka

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Performance tests in Gatling

Performance tests in Gatling

Sławomir Radzymiński

Szkolenie skierowane dla aktywnych zawodowo testerów z niezerowym doświadczeniem w automatyzacji testów funkcjonalnych lub wydajnościowych.

Teoria połączona z praktyką. Przejście po najczęstszych przypadkach użycia przy testach wydajnościowych REST API wraz z praktycznych ćwiczeniami.

 

Uczestnik po szkoleniu powinien mieć podstawową wiedzę niezbędną do napisania testów wydajnościowych w swojej pracy oraz solidną podstawę do poszerzania tej wiedzy po szkoleniu.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Performance tests in Gatling

Performance tests in Gatling

Sławomir Radzymiński

9:00 - 10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Take a REST, let's talk about GraphQL

Take a REST, let's talk about GraphQL

Dawid Pacia

Over the years there, more and more client-server ways of communication appear. Some of them organically disappear when others are widely adopted. What's more important, some of them are used simultaneously in a single company or a single product. That also forces us to understand them (and key differences) rather than focusing on just a single one. Yet before we get into details there should be one small note: SOAP is a protocol, REST is an architectural style, while GraphQL, as we can see from the "QL" in its name, is a query language. 

However, that is just the theory - time to jump into practice!

During the workshop, we will go through GraphQL main concepts. I will show you how to manage testing flows efficiently and build valuable assertions. You will also understand how to work with variables (in fact, nobody likes fully hardcoded test data). Last but not least you will have a chance to easily parametrize queries and separate them from main body.

 

For the simplicity purpose, we will use Postman.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Take a REST, let's talk about GraphQL

Take a REST, let's talk about GraphQL

Dawid Pacia

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
QA Lead- od eksperta do leader’a

QA Lead- od eksperta do leader’a

Agnieszka Jurczak - Dziełak

Ewelina Kozimor

Warsztat skierowany jest do osób, które są już QA Lead’ami w swoich projektach, ale też do tych, którzy w ramach rozwoju swojej kariery zawodowej chcieliby się przygotować do pełnienia takiej roli w przyszłości. Forma warsztatu stawia duży nacisk na praktykę, także każdy z uczestników, będzie miał okazję wziąć udział w ćwiczeniach lub symulacjach otrzymując później informację zwrotną.

Moduł 1: Rola QA Leada:

  • omówienie kluczowych kompetencji biznesowo/liderskich QA Leada,
  • wymiana doświadczeń.

Moduł 2: Kompetencje biznesowe oraz pracy z klientem:

  • omówienie standardów i dobrych praktyk pozwalających się przygotować do rozmów z klientami,
  • trening pierwszego spotkania z klientem - diagnoza sytuacji, analiza potrzeb klienta i proponowanie rozwiązań,
  • trening negocjacji z klientem - asertywność, precyzowanie, rozwiazywanie trudnych sytuacji, generowanie rozwiązań.

Moduł 3: Kompetencje liderskie w pracy z zespołem:

  • zarządzanie zespołem - budowanie autorytetu lidera, motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej, prowadzenie spotkań, rozwiązywanie trudnych sytuacji,
  • trening spotkania z zespołem.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
PGS - Od experta do leader'a

PGS - Od experta do leader'a

Ewelina Kozimor

Agnieszka Jurczak - Dziełak

9:00 - 10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Speed up your UI automation suite with robust test data framework

Speed up your UI automation suite with robust test data framework

Sargis Sargsyan

Performance is one of the main painful areas of UI test suits. Usually, engineers trying to login, logout, navigate, create data, execute an action from the UI via Selenium, then, in the end, performing test assertions. This creates serious performance issue for the Selenium suite and makes Selenium tests more brittle. We could face less problems if the test data creation and deletion will be done before UI test will start the run. This will help to create independent tests later to be able to run them in parallel.
The workshop will help participance to create an automation framework which will be fast, stable and reliable. The solution will work for new and existing frameworks. During the workshop we will code together to create a  framework that will run UI tests in parallel with smart test data preparation. We will use Java, TestNG, Selenium, Docker.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Speed up your UI automation suite with robust test data framework

Speed up your UI automation suite with robust test data framework

Sargis Sargsyan

9:00 - 10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Cypress features, intercept, bdd, db

Cypress features, intercept, bdd, db

Igor Dlugosh

In this course I would like to present the quick course for users non-familiar / small knowledge with Cypress. Here we will get known how to write cypress tests, how to organise tests, how use Cucumber (Gherkin), Cypress Commands, Intercept and other helpful things. We will work on prepared frameworks. Will try to understand the profit of using Cypress under other test frameworks. As well as TS instead of JS.

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Cypress features, intercept, bdd, db

Cypress features, intercept, bdd, db

Igor Dlugosh

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Dive into AWS with Terraform, InSpec and Kubernetes

Dive into AWS with Terraform, InSpec and Kubernetes

Adam Kurp

Część I:

- Tworzenie zasobów AWS z użyciem Terraform

- Podłączenie to maszyny virtualnej i uruchomienie aplikacji w kontenerze

- Wprowadzenie do Infrastructure as Code, Security as Code, Compliance as Code

- Testowanie uruchomionej infrastruktury przy użyciu Chef InSpec

 

Część II:

- Uruchomienie Kubernetesa w AWS

- Abstrakty Kubernetesa: namespace, pod, service

- Uruchomienie podów, serwisów, Load Balancer'a

- Zmiany konfiguracji podów

- Tworzenie replik

- Uruchomienie aplikacji do load testów

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Dive into AWS with Terraform, InSpec and Kubernetes

Dive into AWS with Terraform, InSpec and Kubernetes

Adam Kurp

09:00-10:00

Registration

Hall

10:00-13:00
Web Application Hacking powered by OWASP Juice-Shop and OWASP ZAP

Web Application Hacking powered by OWASP Juice-Shop and OWASP ZAP

Grzegorz Borowiec

Krzysztof Agieńczuk

OWASP Juice Shop to utworzona w celach dydaktycznych, celowo niezabezpieczona aplikacja internetowa napisana w całości w JavaScript. Podatności, które w niej znajdziecie i wykorzystacie znajdują się m. in. na liście OWASP Top Ten, jednak wyjdziemy również poza ten zakres. Podczas warsztatów poznacie podstawowe techniki wykorzystywane podczas testów bezpieczeństwa i samodzielnie przeprowadzić testy penetracyjne aplikacji. Poznacie również możliwości takich narzędzi jak OWASP ZAP, czy Burp Suite oraz użyjecie ich w celu automatyzacji tych "nudnych" części i ułatwienia sobie życia. Na koniec poruszymy również najważniejszy fragment testów bezpieczeństwa, czyli... pisanie raportu. Może nie jest to tak sexy jak hackowanie i łamanie aplikacji, ale to raport jest najważniejszą dla biznesu częścią i to na jego podstawie oceniana będzie wasza praca. Jak powinien wyglądać dokument podsumowujący pracę testera? Czym są błędy typu pierwszego i drugiego (false-positive i false-negative)? Dlaczego ich obecność w raporcie może położyć każdą przyszłą współpracę? To wszystko zostanie poruszone abyście mogli wczuć się w rolę pentestera i przejść przez każdy etap jego pracy. Dzięki temu będziecie mieli większą świadomość nt. różnych podatności i zagrożeń waszych aplikacji. PS. Jako bonus pokażemy sposób włączenia OWASP ZAPa do pipelina CI/CD aby jeszcze bardziej zautomatyzować (i miejmy nadzieję zwiększyć częstotliwość ich wykonywania) testy bezpieczeństwa przy użyciu już istniejącej infrastruktury testowej. 

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00
Web Application Hacking powered by OWASP Juice-Shop and OWASP ZAP

Web Application Hacking powered by OWASP Juice-Shop and OWASP ZAP

Krzysztof Agieńczuk

Grzegorz Borowiec

09:00-10:00

Registration

Hall

13:00-14:00

Lunch

Restaurant

14:00-17:00

#SJSISupports - Meetups meeting

Day 2 - 08.09.2022

08:30-9:40

Registration

Hall

09:45-10:15

Opening Testwarez 2022

10:15-11:00
Playwright - czy może być alternatywą dla Selenium?J

Playwright - czy może być alternatywą dla Selenium?J

Michał Ślęzak

11:00-11:30

Coffee break

Foyer

11:30-12:10
Blockchain Testing Frameworks Challenges

Blockchain Testing Frameworks Challenges

Sebastián Víquez López

12:15-12:55
Cztery dobre praktyki automatyzacji testów, których się oduczyłem

Cztery dobre praktyki automatyzacji testów, których się oduczyłem

Grzegorz Gałęzowski

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:00-14:40
 Bezpieczeństwo aplikacji webowych, czy pentest wystarczy?

Bezpieczeństwo aplikacji webowych, czy pentest wystarczy?

Grzegorz Borowiec

14:45-15:25
Test Strategy in Logistics & Supply Chain department

Test Strategy in Logistics & Supply Chain department

Sławomir Radzymiński

15:30-16:30

Coffee break and check-in

Foyer

16:30-17:10
What I did NOT learn from books on software testing

What I did NOT learn from books on software testing

Wim Demey

17:15-18:00
Expectations and challenges awaiting test automation engineers

Expectations and challenges awaiting test automation engineers

Werner Henschelchen

20:00-00:00

Banquet

Hall III

08:30-9:40

Registration

Hall

11:30-12:10
Dlaczego nie mogę zatrudnić testera?

Dlaczego nie mogę zatrudnić testera?

Wojciech Becla

12:15-12:55
TMMi w praktyce, czyli jak kontrolować jakość przez wdrożenie modelu dojrzałości procesu testowego

TMMi w praktyce, czyli jak kontrolować jakość przez wdrożenie modelu dojrzałości procesu testowego

Anna Miazek

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:00-14:40
Nieszczęścia QA chodzą trójkami. Jak dbać o jakość, kiedy nikt nas nie słucha?

Nieszczęścia QA chodzą trójkami. Jak dbać o jakość, kiedy nikt nas nie słucha?

Joanna Zembaczyńska

14:45-15:25
Compose is coming: how to automate UI Tests for it

Compose is coming: how to automate UI Tests for it

Przemysław Libudzic

15:30-16:30

Coffee break and check-in

Foyer

16:30-17:10
Project handover from Hades

Project handover from Hades

Patryk Oleksyk

17:15-18:00
Automatyzacja testów wizualnych na przykładzie narzędzia Percy

Automatyzacja testów wizualnych na przykładzie narzędzia Percy

Mateusz Błoch

20:00-00:00

Banquet

Hall III

08:30-9:40

Registration

Hall

11:45-12:55
Challenges within international teams: are we really a global village?

Challenges within international teams: are we really a global village?

Amelia Walter - Dzikowska

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:15-15:15

Testing Social Responsibility - Important more than ever?

Marta Firlej

Łukasz Pietrucha

15:30-16:30

Coffee break and check-in

Foyer

16:45-18:00
KPIs and Metrics - how to measure for decisions not for numbers

KPIs and Metrics - how to measure for decisions not for numbers

Michał Buczko

20:00-00:00

Banquet

Hall III

Day 3 - 09.09.2022

-10:30

Breakfast and check-out

Restaurant / Hall

10:30-10:35

Opening second day of Testwarez 2022

10:35-11:20
Shift left – a technical overview of what shifting left on quality approach is and what advantages it can bring, based on hands-on experience from current and past projects

Shift left – a technical overview of what shifting left on quality approach is and what advantages it can bring, based on hands-on experience from current and past projects

Jakub Nowak

11:25-12:10
Marka osobista w IT

Marka osobista w IT

Krzysztof Kempiński

12:15-13:00
Metamorphic Testing

Metamorphic Testing

Matthias Hamburg

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:05-14:50
Test Arranger and the Second Law of Thermodynamics - On using random data in software testing

Test Arranger and the Second Law of Thermodynamics - On using random data in software testing

Marian Jureczko

15:00-15:45
Czy wydajność to jakość?

Czy wydajność to jakość?

Jarosław Pałka

15:45

Closing TestWarez 2022

10:35-11:20
Cypress – Enabling faster execution

Cypress – Enabling faster execution

Stanisław Rosada

11:25-12:10
How to test ML components

How to test ML components

Michał Dulemba

12:15-13:00
Jobs-to-be-Done

Jobs-to-be-Done

Olivier Denoo

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:05-14:50
​​7 ways to step up as a leader

​​7 ways to step up as a leader

Michał Buczko

10:35 - 11:20
ak modularność wspiera testy - o granicach i ich przekraczaniu

ak modularność wspiera testy - o granicach i ich przekraczaniu

Radosław Maziarka

11:25-13:00
Deep dive into recruitment

Deep dive into recruitment

Kamila Polańska

13:00-14:00

Lunch

Hall V

14:05-14:50

#SJSISupports - Dragons out for schools