SJSI

Testwarez Conference jest organizowane przez Stowarzyszenie Jakości Systemów informatycznych.

SJSI od 19 lat promuje i wspiera wymianę wiedzy wśród praktyków zapewniania jakości.