speaker-photo

Adam Kurp

Software developer since dot-com boom

Software developer since dot-com boom.

QA Engineer since bitcoin invention.

Since cloud computing introduction specialized in backend solution testing.

10:00-13:00

Sala E Room E

Dive into AWS with Terraform, InSpec and Kubernetes

Część I:

- Tworzenie zasobów AWS z użyciem Terraform

- Podłączenie to maszyny virtualnej i uruchomienie aplikacji w kontenerze

- Wprowadzenie do Infrastructure as Code, Security as Code, Compliance as Code

- Testowanie uruchomionej infrastruktury przy użyciu Chef InSpec

 

Część II:

- Uruchomienie Kubernetesa w AWS

- Abstrakty Kubernetesa: namespace, pod, service

- Uruchomienie podów, serwisów, Load Balancer'a

- Zmiany konfiguracji podów

- Tworzenie replik

- Uruchomienie aplikacji do load testów

14:00-17:00

Sala E Room E

Dive into AWS with Terraform, InSpec and Kubernetes