speaker-photo

Agnieszka Jurczak – Dziełak

PGS Software

My name is Agnieszka and I am the HR Business Partner and Trainer/Coach working in PGS Software. My key responsibilities: Learning and Development, Culture, Leadership Development. I lead a team of coaches and trainers.
Moreover, I am a sociologist and a human resources manager. I am a certified trainer/coach (ICF). I have over 20 years of professional experience in business. I have been supporting and assisting my clients in meeting their career and business goals for over 15 years. I provide my services mainly to leaders from international companies. I work with my clients on how to implement key performance indicators, develop managerial skills, get promoted, create or change business concept, etc.
I am co-founder and co-owner of Business Coaching Academy ACC. I have contributed to a complete program which helps to develop managerial and coaching competence, get the ICF accreditation and prepare participants to work effectively with their clients. As an expert in L&D area I was responsible for developing and delivering high-impact leadership and business programs at all organizational levels, for example - trainings for team and technical leaders. I love to work with people and I love real business cases! I will be glad to meet you on our first training. Feel free to contact me: ajurczak@pgs-soft.com.

10:00-13:00

Sala C Room C

QA Lead- od eksperta do leader’a

Ewelina Kozimor

Warsztat skierowany jest do osób, które są już QA Lead’ami w swoich projektach, ale też do tych, którzy w ramach rozwoju swojej kariery zawodowej chcieliby się przygotować do pełnienia takiej roli w przyszłości. Forma warsztatu stawia duży nacisk na praktykę, także każdy z uczestników, będzie miał okazję wziąć udział w ćwiczeniach lub symulacjach otrzymując później informację zwrotną.

Moduł 1: Rola QA Leada:

  • omówienie kluczowych kompetencji biznesowo/liderskich QA Leada,
  • wymiana doświadczeń.

Moduł 2: Kompetencje biznesowe oraz pracy z klientem:

  • omówienie standardów i dobrych praktyk pozwalających się przygotować do rozmów z klientami,
  • trening pierwszego spotkania z klientem - diagnoza sytuacji, analiza potrzeb klienta i proponowanie rozwiązań,
  • trening negocjacji z klientem - asertywność, precyzowanie, rozwiazywanie trudnych sytuacji, generowanie rozwiązań.

Moduł 3: Kompetencje liderskie w pracy z zespołem:

  • zarządzanie zespołem - budowanie autorytetu lidera, motywowanie, udzielanie informacji zwrotnej, prowadzenie spotkań, rozwiązywanie trudnych sytuacji,
  • trening spotkania z zespołem.